از پمپ کف کش برای تخلیه آب تقریبا تمیز و روان استفاده می شود. یعنی سیالاتی که فاقد ذرات درشت و چسبندگی بالا باشند. اما در صورتی که آب ذرات اضافی داشته باشد، مانند لجن استخر و فاضلاب ها، از پمپ لجن کش استفاده می شود.

اغلب پمپ های کف کش دارای یک صافی یا استرینر هستند تا ذرات درشت به پمپ آسیب نزنند. اما در پمپ لجن کش احتیاجی به استرینر نیست.

پروانه پمپ کف کش و لجن کش نیز با هم متفاوت است. پمپ کفکش از پروانه های نیمه باز یا بسته تشکیل شده است. اما پمپ لجن کش پروانه کاملا باز دارد. به همین دلیل پمپ لجن کش می تواند سیالات را با مواد و ذرات اضافی خارج کند.

برای تعمیر پمپ لجن‌ کش ، قیمت پمپ لجن‌ کش ، خرید پمپ لجن‌ کش با ما تماس بگیرید

تمام انواع موتور های پمپ کف کش، مستغرق هستند. یعنی موتور این نوع پمپ ها داخل آب مخزن قرار می گیرد.

پمپ لجن کش فقط مدل تک پروانه ایی دارد، چرا که از این پمپ ها اغلب برای تخلیه فاضلاب، استخر و آب چاه استفاده می شود و هدف انتقال آب به ارتفاعات زیاد نیست. اما پمپ های کفکش مدل دو پروانه ایی نیز برای افزایش هد پمپ دارد.

پمپ کف کش شباهت بسیار زیادی به پمپ های معمولی خانگی دارد. اما اغلب عمودی، استوانه ایی و مستغرق هستند.

یکی دیگر از تفاوت های پمپ لجن کش و کف کش، توان موتور آنها است. قطعا پمپ لجن کش توان موتور آن بیشتر از پمپ کفکش می باشد.

برای تعمیر پمپ ، سرویس پمپ ، قیمت پمپ  ، خرید پمپ با و مرکز تعمیر پمپ آب ما تماس بگیرید