در انتخاب ژنراتورها عوامل متعددی نظیر تامین سوخت و ذخیره آن، شرایط کار و تامین بار و غیره تاثیر دارند.

یکی از دلایل انتخاب بیشتر ژنراتور های دیزل تعداد بیشتر تامین کننده های قطعات آن، عدم نیاز به دانش و تجربه زیاد و همچنین حمل و نقل و راه اندازی ساده تر آن است.

در حالت کلی دیزل ژنراتورها به علت مواد خاصی که از آن ساخته می شوند و ساده تر بودن فرایند ساخت و همچنین ساده تر بودن و کند کار تر بودن قطعاتشان، کمتر دچار خستگی می شوند. در نتیجه به محض ایجاد خستگی عمر آنان تمام می شود. در صورتی که در ژنراتورهای گازی هزینه اولیه تهیه بسیار بیشتر بوده و تنها مزیت آن از نظر اقتصادی برای مصرف کننده، تامین آسان تر سوخت آن است.

ما علاوه واردات دیزل ژنراتور و فروش دیزل ژنراتور و نمایندگی دیزل ژنراتور  و فروش قطعات دیزل ژنراتور ، امکان تعمیر دیزل ژنراتور و سرویس دیزل ژنراتور در انواع مختلف و برند های متعدد را داریم و یکی از حرفه ای ترین تیم تعمیرکار دیزل ژنراتور را داریم ، بازار دیزل ژنراتور سعدی و بازار دیزل ژنراتور  چراغ برق  و بازار دیزل ژنراتور خیابان قزوین سه بازار دیزل ژنراتور در تهران هستند که ما در آنها فعال هستیم