مخزن سوخت معمولاً ظرفیت کافی برای فعال نگه داشتن ژنراتور را به طور متوسط ​​برای 6 تا 8 ساعت دارد.

در مورد واحدهای کوچک ژنراتور، مخزن سوخت بخشی از پایه لغزش ژنراتور است یا در بالای قاب ژنراتور نصب می شود. برای کاربردهای تجاری، ممکن است نیاز به نصب و نصب یک مخزن سوخت خارجی باشد. کلیه این تاسیسات منوط به تایید سازمان شهرسازی می باشد. 

ویژگی های مشترک سیستم سوخت رسانی شامل موارد زیر است:

(الف) اتصال لوله از مخزن سوخت به موتور - خط تامین سوخت را از باک به موتور هدایت می کند و خط برگشت سوخت را از موتور به باک هدایت می کند.

(ب) لوله تهویه مخزن سوخت - مخزن سوخت دارای یک لوله تهویه برای جلوگیری از ایجاد فشار یا خلاء در هنگام پر کردن مجدد و تخلیه مخزن است. هنگامی که باک سوخت را دوباره پر می کنید، از تماس فلز به فلز بین نازل پرکننده و مخزن سوخت اطمینان حاصل کنید تا از ایجاد جرقه جلوگیری شود.

(ج) اتصال سرریز از مخزن سوخت به لوله تخلیه - این مورد لازم است تا هرگونه سرریز در حین پر کردن مجدد مخزن باعث ریختن مایع روی مجموعه ژنراتور نشود.

(د) پمپ سوخت - این پمپ سوخت را از مخزن ذخیره اصلی به مخزن روزانه منتقل می کند. پمپ بنزین معمولاً به صورت الکتریکی کار می کند.

(ه) جداکننده آب سوخت / فیلتر سوخت - این فیلتر آب و مواد خارجی را از سوخت مایع جدا می کند تا از دیگر اجزای ژنراتور در برابر خوردگی و آلودگی محافظت کند.

(f) انژکتور سوخت - این سوخت مایع را اتمیزه می کند و مقدار مورد نیاز سوخت را به داخل محفظه احتراق موتور می پاشد.

برای هرگونه عیب یابی دیزل ژنراتور در سیستم سوخت و هرگونه تعمیرات دیزل ژنراتور با ما در تماس باشید