پمپ‌های لجن‌کش در دست پمپ‌های سانتریفیوژ قرار دارند. پروانه‌های پمپ‌های سانتریفیوژ دارای پره‌های خمیده به عقب هستند که یا باز هستند و یا دارای پوشش هستند. پروانه‌های نیمه‌باز فقط پوشش پشت‌دارند و پروانه‌های بسته هر دو پوشش جلو و عقب را دارند و قاعدتاً پروانه‌های باز هیچ‌گونه پوششی ندارند. برای پمپاژ فاضلاب معمولاً از پروانه‌های نوع باز یا نیمه‌باز استفاده می‌شود.

فاصله بین پره‌های پروانه به‌اندازه کافی بزرگ نگه‌داشته می‌شود تا مواد جامد وارد پمپ با مایع از بین بروند تا پمپ مسدود نشود. به همین ترتیب برای اداره فاضلاب با مواد جامد در اندازه بزرگ، پروانه‌ها معمولاً با پره‌های کمتری طراحی می‌شوند. پمپ‌هایی که پره‌های کمتری در پروانه دارند یا فاصله زیادی بین پره‌ها دارند، پمپ‌های بدون گرفتگی نامیده می‌شوند. بااین‌وجود، پمپ‌هایی که پره‌های کمتری در پروانه دارند، کارایی کمتری دارند.

برای تعمیر پمپ ، سرویس پمپ ، قیمت پمپ  ، خرید پمپ با و مرکز تعمیر پمپ آب ما تماس بگیرید 

یک پوشش مارپیچی شکل به نام پوشش طوماری (ولت) در اطراف پروانه کار گذاشته می‌شود. در ورودی به پمپ در قسمت مرکزی یک لوله مکش متصل شده است، انتهای پایین آن به مایع مخزن یا مخزنی که مایع از آن پمپ یا بلند می‌شود فرو می‌رود.

در دهانه خروجی پمپ، یک لوله تحویل یا لوله اصلی متصل شده است که مایع را به ارتفاع موردنیاز منتقل می‌کند. درست در مجرای خروجی پمپ بر روی لوله خروجی، یک شیر تحویل تهیه‌شده است. پمپ لجن‌کش با استفاده از این شیر، خروجی خود را انجام می‌دهد که البته می‌توان این شیر را به‌صورت دستی و یا با سنسور کنترل نمود.

برای تعمیر پمپ لجن‌ کش ، قیمت پمپ لجن‌ کش ، خرید پمپ لجن‌ کش با ما تماس بگیرید