برای حفظ کردن یک ژنراتور باید حتما به صورت پیوسته به آن رسیدگی کرد.

این رسیدگی ها شامل:

  • سرویس به موقع روغن و فیلترها
  • کنترل صدا
  • کنترل لرزش
  • کنترل تغییرات مصرف سوخت
  • تمرین دادن ژنراتور

 

مزایای تمرین دادن ژنراتور

تمرین دادن و روشن کردن ژنراتور به صورت دوره ای شامل فواید زیر است:

  1. روغنکاری شدن قطعات موتوری
  2. به حداقل رسیدن اکسیداسیون
  3. مصرف سوخت قبل از تخریب

 

ما علاوه واردات دیزل ژنراتور و فروش دیزل ژنراتور و نمایندگی دیزل ژنراتور  و فروش قطعات دیزل ژنراتور ، امکان تعمیر دیزل ژنراتور و سرویس دیزل ژنراتور در انواع مختلف و برند های متعدد را داریم و یکی از حرفه ای ترین تیم تعمیرکار دیزل ژنراتور را داریم ، بازار دیزل ژنراتور سعدی و بازار دیزل ژنراتور  چراغ برق  و بازار دیزل ژنراتور خیابان قزوین سه بازار دیزل ژنراتور در تهران هستند که ما در آنها فعال هستیم